Foreningslivet, herunder amatørkor, har fået mulighed for at genåbne også indendørs fra den 27. maj. Vi savner alle at synge sammen og rigtig mange korforeninger står på spring for at mødes, men husk at det skal foregå sundhedsmæssigt forsvarligt og under overholdelse af de til enhver tid gældende regler, herunder:
Afstandskravene - der stadig er 2 meter mellem korsangerne
Grænsen for forsamlinger - som fortsat lyder på maksimalt 10 personer, indtil det evt. opjusteres i fase 3 med start d. 8.6.

Vi KAN GENOPTAGE indendørs korsang pr. 27.5. og I kan læse de specifikke retningslinjer for foreningsliv og andre folkeoplysende og kulturelle aktiviteter, herunder amatørkulturen, HER (Læs gerne det hele, men det mest relevante for kor er markeret med rødt).

Vi har sammenfattet nogle vigtige grundpiller for opstart af korprøver.

Det er vigtigt at I som kor formidler trygge og ordnede rammer og tager hensyn til særligt sårbares behov for evt. at vente med at starte.

God fornøjelse med genåbning af korsangen.

 • DELTAGELSE: Personer med symptomer på Covid-19 skal IKKE deltage, og enhver korsanger må følge sundhedsmyndighedernes anvisninger på området. Enhver korsanger må vurdere sin deltagelse.
 • HYGIEJNE: God hygiejne. Alle skal vaske hænder/bruge håndsprit før, under og efter undervisningen, og man skal rengøre de flader, man selv har berørt, fx stol (Man kan evt. have sin egen klapstol med.) Vær opmærksom på kontaktflader, som håndtag osv.
 • AFSTAND: Ingen fysisk kontakt mellem personer før, under eller efter en korprøve. Afstandskravene er pt: maksimalt 1 person pr. 4 m2 gulvareal - 2 meter mellem korsangerne
 • PLADSFORHOLD: Øvelokaler skal være egnet til et større pladsbehov og med gode udluftningsmuligheder.
 • NODER OG BESPISNING: Enklest at printe noder ud hjemmefra hver især. Ved nodeuddeling på korprøven skal det foregå med handsker af én person og man skal ikke have fælles kaffe, the og kageordning i denne tid.
 • ANTAL: Grænsen for forsamlinger er fortsat maksimalt 10 personer, indtil det evt. opjusteres i fase 3 med start d. 8.6.

De til enhver tid gældende overordnede retningslinjer fra Sundhedsstyrelsen kan du finde HER    

Faktuelt
Fra myndighederne ved vi: At smitten er dråbebåren, og at virus IKKE smitter gennem huden, men kun hvis virus kommer i kontakt med slimhinder, typisk i næse, mund og øjne. Dråbesmitte kan forebygges ved at holde afstand. Kontaktsmitte fra overflader kan forebygges ved at sikre god håndhygiejne og undlade at røre sig i ansigtet.

(https://politi.dk/coronavirus-i-danmark/oftest-stillede-spoergsmaal)

Korprøver efter sommerferien:

Det er svært at spå, især om fremtiden!
Sundhedsmyndighederne nævner at hvis smittetrykket holder sig meget lavt, kan epidemien dø ud. Dette er under forudsætning af, at hygiejnetiltag og fysisk afstand fastholdes, og det vil i takt med den øgede genåbning vise sig, hvordan det udvikler sig.

Da korsæsonen er ved at gå på hæld, vil flere kor sikkert være gået på sommerferie, når fase 3 måske kommer med yderligere genåbning af bl.a. korområdet. Der vil dermed, for de fleste kors vedkommende, være størst fokus på korprøver startende efter sommerferien. Det betyder, at tiden vil arbejde for os også i forhold til at se, i hvilken retning epidemien går i den næste tid.

Såfremt alt går vel, igangsættes fase 3 af genåbningen d. 8. juni. Det forventes at indebære, at forbuddet mod forsamlinger hæves til 30-50 personer og at der vil kunne igangsættes flere indendørs aktiviteter for idræts- og foreningsliv (herunder det amatørkulturelle foreningsliv), der kan gennemføres sundhedsmæssigt forsvarligt. Du kan læse aftaleteksten HER.

Som sagt vil Kor72 holde sig orienteret og være i dialog med andre organisationer og myndigheder vedr. fase 3 og fase 4.

De fem generelle råd

 • Vask dine hænder tit, eller brug håndsprit.
 • Host eller nys i dit ærme.
 • Undgå håndtryk, kindkys og kram – begræns den fysiske kontakt.
 • Vær opmærksom på rengøring – både hjemme og på arbejdspladsen.
 • Hold afstand og bed andre tage hensyn.

Kilde: Sundhedsstyrelsen

COVID-19Indmeldelse icon

Kor i corona-tid - læs mere her.  

IndmeldelseIndmeldelse icon

Meld dig eller dit kor ind i Kor72 og læs mere om kontingent m.v.  

MedlemsfordeleMedlemsinfo icon

Læs om de mange fordele ved at være medlem af Kor72, fx fælles Kodaaftale

Tilskudsmulighederstoettemuligheder icon

Se en liste over de muligheder for støtte, som medlemmer af Kor72 har adgang til 

NyhedsbrevNewsletter icon

Tilmeld dig vores nyhedsbrev og gå ikke glip af sidste nyt fra Kor72  

Facebookfacebook icon

Giv vores Facebookside et like og hold dig opdateret på aktiviteterne i Kor72  

KorkaravanenKorkaravanen icon

Læs om de to Kor72-projekter, som er støttet af Nordea Fonden  

Korleder-annonceKorleder icon

Søger dit kor ny korleder? Eller er du korleder der søger kor?

NodekassenNodekassen icon

Find noder, hjælp, links og gode råd her