Søger dit kor ny dirigent, har Kor72 samarbejde med Danske Korledere, som på deres hjemmeside viser jobopslag. Herunder kan du få et overblik over Kor72-kor, som pt. søger dirigent.

Du kan også gå til Danske Korlederes side, hvor alle opslag ligger samlet: Danske Korlederes jobannoncer

Foreningen Danske Korledere arbejder for at dygtiggøre og inspirere korledere i Danmark med seminarer, kurser og ny viden.
Kor72 opfordrer alle kor til at forære deres korledere et medlemskab til korlederforeningen, så de kan være med i et spændende, kollegialt fællesskab.

Da vores dygtige dirigent, Tom Varl, til sommer rejser til udlandet for at videreuddanne sig, søger Aarhus Studiekor en ny dirigent, som kan tiltræde gerne til juni ellers i august 2024.

Aarhus Studiekor søger en dirigent, som har ambitioner og lyst til at videreføre og udvikle korets musikalske udtryk og repertoire inden for den klassiske kormusik. Vi søger en dirigent med erfaring inden for korledelse, med god musikforståelse, god direktionsteknik og evner til at formidle. Vedkommende skal beherske klaver ved indstudering af værker med koret. Vi har tradition for lejlighedsvis at samarbejde med andre kor, solister og musikere. Kontakt til det aktive musikliv vil derfor være en fordel.

Aarhus Studiekor er et klassisk amatørkor bestående af 40 sangere. Vi beskæftiger os med et bredt udsnit af det klassiske repertoire, der strækker sig fra renæssancen til i dag. Koret har ved adskillige lejligheder sunget større værker med Aarhus Symfoniorkester og medvirker april 2024 i opførelsen af Niels W. Gades Elverskud og Bo Holtens Sønderjysk Sommer Symfoni.

Vi er et rutineret og ambitiøst kor. Vi vil noget med musikken. Vi trives både med traditioner og nye udfordringer. Vi sætter både musikalske ambitioner og det sociale fællesskab højt. Vi søger derfor en dirigent, der ønsker at bidrage til fortsat udvikling af koret og disse værdier.

Koret øver i Langenæskirken i Aarhus, onsdage kl. 19-21.30. Vi afholder 4-6 koncerter om året, bl.a. kirkekoncerter, større koncerter i samarbejde med andre kor, solister og orkestre, herunder Aarhus Symfoniorkester. Vi holder typisk en øvelørdag årligt og en øveweekend hvert andet år. Vi har tradition for at tage på korrejse til udlandet hvert andet til tredje år. Vores sæson går fra medio august til medio december og medio januar til primo juni.

Vi har en velfungerende bestyrelse, som tager sig af praktiske opgaver i forbindelse med korets udvikling og drift. Dirigenten arbejder tæt sammen med bestyrelsen og har en aktiv rolle mht. repertoire og koncerter.

Stillingen aflønnes via Musisk Oplysningsforbund. Der er særskilt aflønning direkte fra koret for koncerter og korrejser. Dirigenten ansættes med en prøveperiode på tre måneder.

Yderligere information kan fås ved henvendelse til korets bestyrelsesformand Helene Clemens Petersen, tlf. 42524870, e-mail Denne e-mail adresse bliver beskyttet mod spambots. Du skal have JavaScript aktiveret for at vise den.

En kortfattet ansøgning og CV sendes til Helene Clemens Petersen, Denne e-mail adresse bliver beskyttet mod spambots. Du skal have JavaScript aktiveret for at vise den. Ansøgningsfrist er 8. april 2024

Korets bestyrelse indkalder efter ansøgningsfristens udløb udvalgte kandidater til prøvedirektion og efterfølgende samtale. Prøvedirektioner afholdes onsdage 24. april og 1. maj 2024.

Tiltrædelse: i begyndelsen af juni eller i august 2024 - kan nærmere aftales.

Hvis du lyst og energi til at lede og inspirere et veletableret, skønt rytmisk kvindekor med 10 år på bagen til nye, spændende koroplevelser og udarbejde arrangementer, som matcher det, vi kan, så er det måske lige dig, vi står og mangler.

Lidt om os:

SOOI Opslag pdf Page1 Image1Vi er ca. 15 kvinder fra 30 og op - erfarne og nye - som primært mødes, fordi vi elsker at synge og begejstres af det særlige, der sker, når bidragene fra stemmegrupperne mødes, og det ”bare lyder godt”.

Repertoiret er bredt, og vi byder også gerne ind med ønsker til sange. Arrangementerne, vi synger, varierer fra helt enkle, melodiøse 3-stemmige satser til mere komplekse numre. Der er primært tale om rock- og popsange af både nyere og ældre dato, men indimellem krydret med f.eks. gamle middelalderviser eller nyere sange fra højskolesangbogen. Vi har en omfattende nodebank, vi kan trække på, så vi ikke behøver starte forfra med alt. Det er bl.a. sange af Kira Svit, Mads Langer, Seal, Simon og Garfunkel, Dy Plambeck, Nabiha og Sting. Vi er vant til at have optagelser fra vores øvegange, så vi kan øve lidt hjemmefra, hvis vi har været fraværende. Vi indøver indimellem også nye numre med rytmeøvelser.

Vi har oftest en julekoncert og evt. en anden koncert i løbet af året. Bl.a. har vi et par gange været med i Stemmer bygger bro i Festugen.

Koret drives med en bestyrelse under aftenskolen Snap og øver mandag aften 19.15 – 21.30 på Laursens Realskole.

Hvis du er interesseret, forestiller vi os at, du kan komme og opleve en øvegang med os den 13., 20. eller 27. november, eller evt. den 5. december, hvor vi har en lille julekoncert i salen på Laursens Realskole. Vi forestiller os også, at du kan komme og facilitere en halv times ”øvning” med os en mandag i januar, for at vi kan mærke efter, om vi er hinandens gode match.

For nærmere oplysninger kontakt: Margrethe Dickmeiss på 20773621 eller Ida Balling Sørensen på 41854492.

Vi er:

Ars Nova - koret Slagelse et blandet kor med 32 medlemmer. Vi har et stort ønske om at udnytte vores evner så godt som muligt. At arbejde med klang og sangteknik er centralt for os. Vores repertoire spænder vidt fra højskolesange over moderne jazzværker af Bob Chilcott til engelske madrigaler og mindre klassiske værker. Vi ynder at blande lettere værker, der hurtigt kan indstuderes til sværere ting, som vi må arbejde med i længere tid. Vi værdsætter et venligt og imødekommende socialt liv. Vi har været på koncertture med jævne mellemrum.  Vi har hvert år en kordag med udefrakommende dirigent. I 2024 har koret 50-års jubilæum og planlægger en større koncert med lyset som tema til november med musikere og solister.

Gennemsnitsalderen i koret er stigende og det er et håb for os, at vores dirigent kan støtte rekruttering af nye medlemmer.

Vi ønsker os:

At vores nye dirigent vil understøtte korets arbejde med sangteknik og klang, udvide vores musikalske repertoire og indgå i et frugtbart og imødekommende samarbejde med bestyrelsen om korets liv.

Vores samarbejde begynder:

Vi forestiller os, at du i januar vil komme og lede en korprøve, så vi kan finde ud af, om vi passer sammen og kan nyde et samarbejde.

Det praktiske:

Dirigenten aflønnes med 3 lektioner til aftenskoletarif for en øvegang via FOF. Vores sæson går fra starten af januar til slutningen af maj og medio august til medio december.  Vi afholder  5-6 koncerter om året.

Vi øver mandag aften 19-21.30 inkl. Kaffepause

Ansøgningsfrist 2. januar 2024

Korets hjemmeside: arsnovakoret.dk

Henvendelse til bestyrelsesformand Charlotte Obel

29261887

Denne e-mail adresse bliver beskyttet mod spambots. Du skal have JavaScript aktiveret for at vise den.

Korinor i Helsingør søger ny dirigent for en periode, da vor nuværende dirigent Morten Poulsen har behov for at holde orlov i det mindste frem til sommerferien 2024. Så vi har brug for dig hurtigst muligt.

Korinor er et stort rytmisk kor på ca. 45 sangere, som dækker alle stemmer. Vi øver onsdag aften kl. 19.30 - 21.30 i september, oktober og november, samt i januar frem til koncerten i maj. Aflønning bliver efter aftale med bestyrelsen. Vi er en privat forening.

Vi har eksisteret i godt 25 år og er ret erfarne men slipper ikke vores noder til den årlige gratis koncert i maj, som hidtil har været i Toldkammeret.

Vi vægter korets sociale liv højt. Vi har i mange år øvet på Helsingør Gymnasium og regner med at kunne fortsætte i samme lokale. Du kan læse mere på hjemmesiden www.korinor.dk

Kontakt vores formand, Christian Rørdam 2672 7094

JAKJysk Akademisk Kor i Aarhus søger en ny dirigent, som har ambitioner og lyst til at videreføre og udvikle korets virke indenfor den klassiske a cappella kormusik. Vi søger en ambitiøs dirigent, der kan inspirere og motivere til et højt niveau og et godt musikalsk udtryk.

Vores ønskedirigent har…

 • god musikforståelse og evner til at formidle
 • øre for præcision, klang, tekstudtale og renhed
 • god direktionsteknik
 • musikalsk autoritet og lyst og evne til at være vedholdende og insisterende i arbejdet
 • gode kontakter til det aktive musikmiljø
 • blik for traditioner + mod og lyst til at tænke nyt

Vi tilbyder et spændende samarbejde med en flok rutinerede korsangere med gode stemmer og godt kendskab til kormusik. Vi elsker traditioner og nye udfordringer! Koret øver i Aarhus midtby, onsdage kl. 19-22. Koret giver ca. 4-8 koncerter årligt, bl.a. kirkekoncerter, større koncerter i samarbejde med bl.a. Aarhus Symfoniorkester, og vi tager meget gerne på udlandsrejser. Desuden holder vi typisk øveweekend en gang pr. semester.

Stillingen aflønnes via Musisk Oplysningsforbund med særskilt aflønning for koncerter direkte fra koret.

Korets bestyrelse varetager størstedelen af de praktiske opgaver omkring korets virke. Dirigenten kommer til at indgå i et tæt samarbejde med korets bestyrelse og repertoireudvalg og forventes at tage en aktiv rolle i fastlæggelse af repertoire og koncertvirksomhed.

Yderligere information kan fås ved henvendelse til korets bestyrelsesformand Birgitte Jefsen på tlf.: 26 36 10 51 eller e-mail Denne e-mail adresse bliver beskyttet mod spambots. Du skal have JavaScript aktiveret for at vise den.

 

Ansøgningsfrist: 1. december 2023

En kortfattet ansøgning og CV sendes til Birgitte Jefsen (Denne e-mail adresse bliver beskyttet mod spambots. Du skal have JavaScript aktiveret for at vise den.).

Korets bestyrelse indkalder efter ansøgningsfristens udløb udvalgte kandidater til prøvedirektion. Prøvedirektion afholdes onsdage i januar 2024.

Tiltrædelse: 1. februar 2024.

Dirigenten ansættes for en periode på tre år, hvorefter der skal forhandles om forlængelse af kontrakten.

Hørsholmkoret

Vores nuværende dirigent har af tidnød opsagt samarbejdet til 31.12.23, hvorfor Hørsholm-Koret søger ny dirigent.

Kort om Hørsholm-Koret

Koret består pt. af 11 sopraner, 14 alter, 8 tenorer og 7 basser. Den gode stemning i koret er medvirkende til de gode resultater ved de ca. 6 årlige koncerter. Koret øver onsdag aften kl. 19:30-22:00, og i forbindelse med nogle af øveaftenerne har vi fælles spisning. Koret er godt organiseret og har en god økonomi. Evt. yderligere oplysninger på www.horsholm-koret.dk.

Repertoire

Hovedvægten i repertoiret ligger på den klassiske musik herunder kirkemusik og danske sange samt enkelte lettere rytmiske værker. Gennem årene har koret også sunget større værker, nogle i samarbejde med andre kor. Et orkester indgår også, når værket tilsiger.

Rejser

Ca. hvert tredje år tager koret på rejse. Skiftevis ligger disse rejser inden for og uden for landets grænser. På vores rejser opfører vi normalt 2-3 koncerter. Korets næste rejse er planlagt til Wien 24.-29. maj 2024. Efter behov afholder vi også kor-weekend til indstudering af større værker.

Forventninger til dirigenten

Vi ønsker, at korets nye dirigent evner at engagere korets medlemmer og fortsat kan udvikle koret såvel sangteknisk som musikalsk, og som tillige kan falde ind i den hyggelige stemning i koret. Det vil være en fordel, hvis den kommende dirigent har en solid klassisk musikuddannelse og kan tilføre koret yderligere kvalitet, men musikstuderende kan dog også komme i betragtning. Vi vægter også din tilgang til stemmer og mennesker, som er vigtig for os.

Aflønning

Samlet årligt honorar er ca. kr. 80.000,- inkl. ca. 6 årlige møder. På rejserne afholder koret omkostningerne og samlet honorar ved koncerter mv. vil andrage ca. kr. 10.000,-.

Ansøgning

Ansøgning bl.a. med oplysning om uddannelse og erfaring bedes sendt til formanden for Hørsholm-Koret:

Niels Jacobsen, Denne e-mail adresse bliver beskyttet mod spambots. Du skal have JavaScript aktiveret for at vise den..

Ansøgningsfrist senest 22. oktober.
Prøvedirektion efter aftale.
Hørsholmkoretlogo
Repertoireudvalgsmøde 13. november.

Vores nuværende korleder har på grund af nye opgaver opsagt samarbejdet til 31.12.23. Gladsaxe Kammerkor søger derfor ny korleder fra start januar 2024.

Om Gladsaxe Kammerkor

Gladsaxe Kammerkor blev stiftet som blandet kor i 1970. Det er i dag et meget erfarent amatørkor med ca. 35 medlemmer.

Vi øver mandag 19:30 – 22:00 i Bagsværd kirke og afholder 4-6 koncerter hvert år, som regel i april/maj og november/december med 2 af koncerterne i Bagsværd kirke.

Vi afholder 1 eller 2 korlørdage om året – oftest i hovedstadsområdet – med indstudering relateret til kommende koncerter, med fælles frokost og efterfulgt af spisning og samvær om aftenen.

Korlederen deltager i bestyrelsesmøder, som afholdes i tilslutning til øveaftener. Korlederen er medlem af repertoireudvalget.

Repertoire

Hovedvægten i Gladsaxe Kammerkors repertoire ligger på den klassiske musik. Det omfatter såvel religiøs som verdslig musik, større værker og sange samt enkelte lettere rytmiske værker. Med mellemrum holdes koncerter med sangsolister og instrumental ledsagelse. Koret har i de senere år f.eks. sunget Faurés Requiem, Rutters Requiem, Mozarts Vesper, Vivaldis Gloria og Duruflés Requiem samt Puccinis Messa di Gloria med 2 andre kor.    

Rejser

GKK har planlagt en kor-rejse til Uppsala/Stockholm 3.- 6. maj 2024. Aktiviteterne inkluderer en øvesession med Stefan Parkman i Uppsala samt 2 koncerter med bl.a. nordiske sange.

Forventninger til korlederen

Korlederen skal videreudvikle koret sangteknisk og musikalsk og forventes at deltage i korets sociale liv. Det forventes, at den kommende korleder har en klassisk musikuddannelse. Vedkommende skal beherske klaver ved indstudering af værker med koret. Det vil være en fordel, hvis korlederen vil kunne deltage i den planlagte kortur til maj 2024.

Aflønning

Årets ca. 36 koraftener aflønnes via FOFKBH med betaling pr. lektion (3 lektioner pr. mandag), koncerter honoreres efter aftale.

Ansøgning

Ansøgningen skal indeholde oplysninger om uddannelse og erfaring og bedes senest den 30. september 2023 sendt til korets formand og kasserer, Denne e-mail adresse bliver beskyttet mod spambots. Du skal have JavaScript aktiveret for at vise den. og Denne e-mail adresse bliver beskyttet mod spambots. Du skal have JavaScript aktiveret for at vise den. (tlf. 24236957).

Udvalgte ansøgere kan forvente snarligt at blive indkaldt til interview i begyndelsen af oktober og prøvedirektion søges afholdt mandag den 23. oktober.

Vores korleder igennem mange år er desværre stoppet og vi søger en ny korleder.

Kort om Tølløse koret

Koret er et blandet amatørkor for mænd og kvinder i alle aldre. PT består koret af 24 medlemmer i alderen 40-80 år. Der øves/undervises på tirsdage kl. 19-21:30 i september-maj i Tølløse præstegård.

Repertoire

Koret arbejder med et alsidigt repertoire som spænder over både rytmiske og klassiske korsatser. De synger både på dansk og engelsk. Lejlighedsvis på andre sprog.

Forventninger til korlederen

Som korleder har du evne til at engagere korets medlemmer og kan falde ind i den hyggelige stemning i koret. Musikstuderende kan også komme i betragtning.

Aflønning

Koret administreres af aftenskolen LOF Holbæk-Lejre og du aflønnes med 3 lektioner per gang. (pt er det 300,13 plus feriepenge per lektion) Koncerter honoreres med faste beløb.

Ansøgning

Ansøgning med oplysning om uddannelse og erfaring, bedes snarest muligt sendt til LOF Holbaek-Lejre på mail: Denne e-mail adresse bliver beskyttet mod spambots. Du skal have JavaScript aktiveret for at vise den.

Har du spørgsmål til koret kan du kontakte korets formand Uffe Raben, tlf. 42406758, e-mail Denne e-mail adresse bliver beskyttet mod spambots. Du skal have JavaScript aktiveret for at vise den.

CHN

11. august 2023

Copenhagen Hot Notes savner en korleder

Koret har eksisteret i 22 år og har i øjeblikket 14 kvindelige medlemmer.

Vi synger a cappella og har tidligere sunget barbershop, men de senere år ikke alene det.

Vores repertoire spænder fra amerikanske evergreens over Beatles til danske sange tilpasset et 4-stemmigt kor, som os. Vi er åbne for at udvide vores nuværende repertoire og omfanget af medlemmer.

Vi har effektive og samtidigt meget hyggelige øve aftener.  Vi vil gerne synge et par koncerter om året, men er klar over, at vi lige skal lære hinanden at kende. Vi optræder altid uden noder. Du kan se os på www.copenhagenhotnotes.dk eller på vores facebookgruppe. 

Ønsker til dig:

Dedikeret, godt humør og med autoritet. Du skal have lyst, evne og vilje til at fortsætte korets virke og føre os fremad i vores bestræbelser på at blive endnu bedre.

Hvor og hvornår øver vi:

I musiklokalet på Utterslev Skole i København hver torsdag kl. 19.35 -22 i perioden september – maj.

Løn:

Efter aftale

Er dette noget for dig, så send os din ansøgning til Denne e-mail adresse bliver beskyttet mod spambots. Du skal have JavaScript aktiveret for at vise den. snarest og gerne senest den 1. september 2023.

Har du spørgsmål, kan du ringe til kormedlem Marianne Brøndum på 25 85 16 70.

OktoberkoretVi fik et lille pusterum, fordi Jan Overgaard dirigent, komponist, kapelmester mm. har givet sig tid til at genstarte koret. Desværre kun til nytår 2024. Derfor søger vi en dirigent fra dette tidspunkt.

Oktoberkoret er et socialistisk kor, som i 2026 har 50 års jubilæum. Vi har sunget sange og korværker på mange forskellige sprog; blandt de komponister vi har benyttet er Mikis Theodorakis, Victor Jara, Mikael Wiehe, Otto Gelsted og Bertolt Brecht. Vores dirigent gennem de sidste 16 år, Jørgen Allan Christiansen, har oversat/arrangeret mange værker, store og små, som vi har opført.

Vi stiller ikke krav om nodelæsning for nye medlemmer. Sangglæden er det vigtigste!

Og nu søger vi så en ny, engageret korleder, der har lyst til at føre traditionen videre.

 • Vi er en forening med bestyrelse, og du kan læse om os på vores hjemmeside oktoberkoret.dk
 • Vi er ca. 25 mænd/kvinder fordelt på 4 stemmer
 • Vi øver i Timotheuskirkens krypt (ved Langgade station) Valby onsdage kl. ca. 19-21
 • Sæson fra ultimo august til medio december og fra lidt hen i januar til ultimo juni
 • Aflønning i henhold til Musik Aftenskolens (MUA)’s takster
 • Kontakt bestyrelsesmedlem Eva Reinvald telefon 31 26 07 97 eller email Denne e-mail adresse bliver beskyttet mod spambots. Du skal have JavaScript aktiveret for at vise den.
jubisite1

IndmeldelseIndmeldelse icon

Meld dig eller dit kor ind i Kor72 og læs mere om kontingent m.v.  

MedlemsfordeleMedlemsinfo icon

Læs om de mange fordele ved at være medlem af Kor72, fx fælles Kodaaftale

Tilskudsmulighederstoettemuligheder icon

Se en liste over de muligheder for støtte, som medlemmer af Kor72 har adgang til 

NyhedsbrevNewsletter icon

Tilmeld dig vores nyhedsbrev og gå ikke glip af sidste nyt fra Kor72  

Facebookfacebook icon

Giv vores Facebookside et like og hold dig opdateret på aktiviteterne i Kor72  

KorkaravanenKorkaravanen icon

Læs om de to Kor72-projekter, som er støttet af Nordea Fonden  

Korleder-annonceKorleder icon

Søger dit kor ny korleder? Eller er du korleder der søger kor?

NodekassenNodekassen icon

Find noder, hjælp, links og gode råd her