Søger dit kor ny dirigent, har Kor72 samarbejde med Danske Korledere, som på deres hjemmeside viser jobopslag. Herunder kan du få et overblik over Kor72-kor, som pt. søger dirigent.

Du kan også gå til Danske Korlederes side, hvor alle opslag ligger samlet: Danske Korlederes jobannoncer

Foreningen Danske Korledere arbejder for at dygtiggøre og inspirere korledere i Danmark med seminarer, kurser og ny viden.
Kor72 opfordrer alle kor til at forære deres korledere et medlemskab til korlederforeningen, så de kan være med i et spændende, kollegialt fællesskab.

Aarhuskoret ”Nevertheless” søger korleder

Vi søger en klaverspillende korleder, som med energi, entusiasme og humor kan føre vores elskede  kor videre.

Vi mødes torsdage 19.30-21.30 og ønsker så vidt muligt at starte sæsonen 18. august 2022.

Nevertheless er et veletableret blandet kor med god besætning på alle stemmegrupper.
Vi tæller ca. 50 medlemmer – med flere på venteliste.
Vores repertoire hælder til det rytmiske, men vi tager gerne sidespring, når lejlighed byder sig.
Vi tager musikken alvorligt og er altid åbne for nye udfordringer. Skønt koret har over 30 år på bagen, ser vi stadig muligheder for at udvikle og dygtiggøre os.

Vi har et supergodt socialt sammenhold, og korprøverne er altid præget af en positiv og munter stemning. Alle bidrager, og der mangler aldrig hænder, når et arrangement skal stables på benene – hvad enten det er en koncert eller en festlig sammenkomst.

Vi afholder normalt ca. 40 øvegange om året over 2 sæsonner, heri 1-2 koncerter om året – ofte i samarbejde med andre kor i ind- og udland.
Ud over de ugentlige prøver, har vi tradition for at mødes en weekend uden for byen, hvor vi nyder at give den gas med musikken og en hyggelig fest.

Aflønning som udgangspunkt ifølge fritidsloven
Vores korudvalg tager sig af økonomien sammen med FO, lokaler m.m. og tilrettelægger i samarbejde med korleder repertoire og årets gang.

Hvis du vil vide mere kan du tjekke vores hjemmeside https://nevertheless.dk/
kontakt til medlem af korudvalget Vibeke Worm, Denne e-mail adresse bliver beskyttet mod spambots. Du skal have JavaScript aktiveret for at vise den.

Hadsund koret søger korleder pr.1/8 2022 .

Koret har 23 år på bagen og er et udpræget rytmisk kor og har ca. 35 medlemmer. Vi er et blandet kor og synger flerstemmigt.

Vi har til huse i Hadsund kirkes menighedscenter hvor vi har kor prøve hver onsdag aften. Vi afholder 4-6 koncerter om året. Vi deltager som musikalsk indslag i 1-2 gudstjenester som ”betaling ” for at låne lokaler af kirken. Vi er ikke et kirkekor, men har et godt samarbejde med kirken.

Korets repertoire har de seneste år bla. været korarrangementer af :Erik Sommer, Alberthe Winding, Kim Larsen, Shu-bi-dua, Sanne Salomonsen, Lis Sørensen, Anne Linnet, Ed Sharron, Lady Gaga, Oland, Agnes Obel, Poul Simon, men også en del fædrelandssange.

Vi søger en korleder, som har lyst til at arbejde med et alsidigt kor, hvor humor og sangglæde spiller en stor rolle. Den kommende korleders faglige baggrund spiller en lige så stor rolle, som vedkommendes lyst til at arbejde musikpædagogisk med sangglade mennesker med mange forskellige forudsætninger for at synge.

Det vigtigste er altså, at vores nye korleder vil løfte opgaven med musikalsk snilde og sans for den enkelte korsangers evner.

Koret er en selvstændig forening med en velfungerende og aktiv bestyrelse, så korlederen skal udelukkende koncentrere sig om at skabe musik sammen med koret. Korlederen aflønnes efter folkeoplysningslovens bestemmelser.

Eventuelle spørgsmål om stillingen rettes til korets bestyrelse hvortil ansøgning også sendes senest 15/7 2022.

Kontaktinfo: Hadsund Koret, Formand Anita Nørholm, Havnøvej 15, 9560 Hadsund

Tlf: 4042 7002. Mail: Denne e-mail adresse bliver beskyttet mod spambots. Du skal have JavaScript aktiveret for at vise den.
Hadsund Koret

Sangtus logo
Vores meget værdsatte dirigent Johannes har pga. generelt arbejdspres søgt orlov et halvt år efter nytår 2022. Vi søger derfor en dirigent pr. jan. 2023, der i samarbejde med ham kan føre koret trygt igennem forårssemesteret og som gerne vil videreføre samarbejdet fremover fortrinsvis hvert forårssemester. Vi forventer at du behersker klaverspil til indstudering og har nogen erfaring med kordirektion.

Sangtus er et blandet kor på ca 35 personer. Vi er en samling glade, garvede sangere i den modne alder, der hygger sig hver onsdag kl 19.15 - 21.45 i Kirkens Hus i Nr. Sundby med indstudering af et bredt repertoire, både kirkeligt og verdsligt. Værkerne - gamle som nye - hører mest til i den klassiske tradition, men vi synger også sange og viser, med stor fornøjelse. Vi er bestemt ikke uden ambitioner men vægter det musikalske udtryk og det gode samvær højt. Ved de ca 4 årlige koncerter benytter vi jævnligt en form for akkompagnement.

Se korets hjemmeside for flere detaljer om hidtidigt repertoire mm. www.sangtus.dk

Koret / dirigenten er organiseret under aftenskolen. Ud over ca. 15 øveaftner holder vi én øvedag (lørdag/søndag) pr. halvår. Koret arrangerer af og til koncertrejser af kortere varighed.

Med dig på holdet som med-/gæstedirigent glæder vi og vores dirigent os til et inspirerende og frugtbart samarbejde.

Kontakt: Formand Anker Gemzøe Tlf: 30114663

Mail: Denne e-mail adresse bliver beskyttet mod spambots. Du skal have JavaScript aktiveret for at vise den.

kornucopialogoHar du lyst til at dirigere et ambitiøst amatørkor, der både synger rytmisk og klassisk?
Så er KorNucopia måske koret for dig.

Vi søger en entusiastisk og motiverende dirigent med relevant uddannelse og erfaring i korledelse. Du skal kunne akkompagnere på klaver til korprøverne (til koncerter engageres pianist).

Vi tager vores øveaftener helt alvorligt, men vores koraftener er altid præget af god stemning og godt humør, for det skal også være sjovt at være til kor.

KorNucopia er et blandet kor med ca. 45 medlemmer i alle aldre. Vores repertoire er meget varieret med både rytmisk og klassisk i flere genrer for 4-8 stemmer. Vi sætter stor pris på denne bredde, og det er noget, vi ønsker at fortsætte med.

kornucopiaKorNucopia har sangglæden i centrum og ønsker samtidig at opnå et stadigt højere niveau. Vi afholder typisk koncerter som afslutning på de to sæsoner (jule- og forårskoncerter). Derudover holder vi 2-3 øvelørdage om året.

Vi øver hver torsdag kl. 19.00-21.15 på Falkonergårdens Gymnasium på Frederiksberg.
Koret samles desuden om hyggelige sociale arrangementer som julefrokost, sommerfest og cafébesøg.

Du aflønnes gennem MUA til sædvanlig tarif og betales derudover særskilt for udarbejdelse af øvefiler.

Yderligere information kan fås på vores hjemmeside www.nucopia.dk samt ved henvendelse til:
Formand Tina Benn, tlf. 61 34 46 03 eller mail: Denne e-mail adresse bliver beskyttet mod spambots. Du skal have JavaScript aktiveret for at vise den.                                                                                        

Send din ansøgning til ovenstående mailadresse hurtigst muligt og senest d. 30. maj 2022.
Vi forventer at afholde samtaler d. 7. juni 2022 og efterfølgende prøvedirektion d.16. juni 2022, hvor du får mulighed for at møde koret.

Koncertforeningens Kor er et af Danmarks mest veletablerede amatørkor med ca. 60 medlemmer. Vi søger en ny dirigent, der både er kunstnerisk leder og korpædagog, og som kan videreføre og videreudvikle koret.
Korets profil er overvejende klassisk med vægt på større værker for kor, orkester og solister såvel som et bredt a cappella repertoire.
Den kommende leder skal have relevant uddannelse og erfaring som både kor- og orkesterleder.

 • Fagligt lægger vi vægt på stemmepleje, grundig opsyngning og omhyggelig musikalsk
  instruktion med sans for såvel de store linjer som alle de detaljer, der gør, at kor og
  dirigent sammen kan skabe musik på højt niveau.
 • Personligt lægger vi vægt på lydhørhed, udadvendthed og humor, som er vigtige for
  den gensidige tillid og respekt.
 • Vi lægger desuden vægt på, at dirigenten også er med til at drage omsorg for korets
  sociale liv ved at deltage i korrejser og lignende.
 • Dirigenten skal primært være kunstnerisk leder og korpædagog, og vi er derfor åbne
  for at ansætte en repetitør, som evt. også kan medvirke ved koncerter for kor med
  klaverledsagelse.
 • Dirigenten må have et stort kontaktnet til solister og musikere, der kan medvirke ved
  de større koncerter.
 • Det vil være ønskeligt, at ansøgere har erfaring med at arrangere koncerter og
  koncertrejser, men her kan bestyrelsen også bidrage med erfaringer.

Prøver afholdes i Gentofte hver tirsdag kl. 19.15-22.00 fra midt i august til begyndelsen af juni.
Forventet koncertaktivitet: Et større værk for kor og orkester (eller klaver) opføres ved 2 koncerter både i forårs- og efterårssæsonen. Hertil kommer 2-4 a cappella koncerter fordelt over forår og efterår evt. i forbindelse med koncertrejse.
Den kunstneriske leder aflønnes under aftenskoleloven med kvalifikationstillæg efter aftale og særskilt honorar for koncerter.
Ansøgning inkl. CV sendes til bestyrelsen for Koncertforeningens kor, att. Sven-Erik Holgersen,
Denne e-mail adresse bliver beskyttet mod spambots. Du skal have JavaScript aktiveret for at vise den. (tlf. 50495465) senest fredag den 27. maj 2022.
Samtaler afholdes i uge 24, hvorefter tre udvalgte kandidater indbydes til hver at planlægge og dirigere tre korprøver i perioden 16. august - 11. oktober 2022. Ansættelse efter aftale snarest muligt herefter.

Lyngby Kammerkor er et blandet kor, der består af ca. 25 øvede amatørsangere med god balance mellem stemmegrupperne. Kormedlemmerne har et godt nodekendskab, og vi synger både 4-, 6- og 8-stemmige satser. Vi har stor rutine i fremførelse af a cappella musik, men samarbejder også jævnligt med professionelle musikere og sangsolister, så vi på den måde får variation i repertoiret. For at fastholde og gerne højne korets musikalske niveau er der optagelsesprøve for nye medlemmer.

Koret

 • øver i Christianskirken i Kongens Lyngby
 • øver tirsdag aften kl. 19.15 til 21.45 + 2 lørdage om året
 • holder 4-6 koncerter om året
 • rejser gerne en forlænget weekend hvert eller hvert andet år
 • synger klassisk musik – både kirkelig og verdslig
 • veksler gerne mellem nyt og kendt repertoire
 • arbejder seriøst og har det hyggeligt sammen

Vores nye dirigent

 • har en faglig uddannelse som kordirigent
 • behersker klaver til indøvning
 • har stort repertoirekendskab og kan sammensætte et repertoire, der passer til korets niveau
 • har et godt netværk af musikere og sangsolister
 • vil videreføre og udvikle korets musikalitet
 • arbejder struktureret og målrettet
 • er tålmodig og har humor
 • giver konstruktiv kritik i forbindelse med korprøver og koncerter
 • er villig til at indgå i et aktivt samarbejde med bestyrelsen

Praktisk info

Send ansøgning til korets formand Karen Busch Nielsen Denne e-mail adresse bliver beskyttet mod spambots. Du skal have JavaScript aktiveret for at vise den.

Ansøgning skal være korets formand i hænde senest mandag d. 2. maj.

Samtaler og en prøveaften med koret tirsdag d. 24. maj eller tirsdag d. 7. juni. Ansættelse fra sæsonstart medio august 2022.

Lyngby Kammerkor er en selvstændig forening. Aflønning sker som udgangspunkt efter aftenskolernes gældende takster.

Du er meget velkommen til at søge yderligere oplysninger hos:

Formand Karen Busch Nielsen, tlf. 29829734 eller Denne e-mail adresse bliver beskyttet mod spambots. Du skal have JavaScript aktiveret for at vise den. Nuværende dirigent Andreas Werenfeldt, tlf. 50566617 eller Denne e-mail adresse bliver beskyttet mod spambots. Du skal have JavaScript aktiveret for at vise den.

Se også www.lyngbykammerkor.dk

Vi er et modent, rutineret, firstemmigt amatørkor med 20-30 medlemmer, som lægger vægt på godt socialt samvær.

Vores repertoire spænder fra dansk til nordisk, klassisk, rytmisk, pop og jazz.

Vi har altid holdt til på Nørrebro. Vi øver nu på musikplejehjemmet Sølund, Ryesgade 20A, mod til gengæld at give små koncerter for beboerne ca. en gang om måneden.

Øvetid er mandag kl. 18:30 til 21:00. Desuden har vi to korlørdage om året. Der er ca. 4 offentlige koncerter om året.

Vi lægger vægt på grundig og varieret opvarmning, samklang, at styrke vores musikalske udtryk, og have det sjovt.

Vi forventer, at du er erfaren korleder med relevant uddannelse og, at du er en entusiastisk og motiverende person, gerne med en vis portion humor, som kan styre og inspirere en flok meget forskellige individer.

Hjemmeside: oerevox.dk

Korlederen aflønnes efter aftale. Koret er medlem af Kor72.

Ansøgning sendes til Peter Grandt; Denne e-mail adresse bliver beskyttet mod spambots. Du skal have JavaScript aktiveret for at vise den.

Ansøgningsfrist 1. august 2022.

Du vil derefter høre nærmere

Af hensyn til duftoverfølsomme i koret undgår vi markante duftstoffer.

Bryggens Kor er et rytmisk kor på 35-40 medlemmer, der har eksisteret på Islands Brygge i 5 år, og vi er ofte blevet omtalt som “Københavns gladeste kor”, et tilnavn vi sætter stor pris på. Vi øver hver tirsdag aften kl. 19.30-21.30 i Tangobar på Njalsgade og afvikler årligt to sæsoner af 16 øvegange hver, samt 2-3 koncerter.
Vi er et blandet kor fordelt over 6 stemmer og vores repertoire tager udgangspunkt i pop/rock/ballader/jazz. Repertoiret er meget varieret, hvilket vi gerne vil holde fast i, dog er vi ikke store tilhængere af gospel eller andre religiøse sange. Vi bruger noder og lydfiler, hvilket du skal være indstillet på at lave, og vi søger en dirigent, der kan dirigere og akkompagnere til. Ved afvikling af koncerter, kan der hyres ekstra hjælp til akkompagnement.  

Vi har en bestyrelse på 5 medlemmer, som sammen med dirigenten lægger linjerne for korets repertoire, forventningsafstemning, koncerter m.m. Vi lægger stor vægt på, at det skal være sjovt og hyggeligt at synge, men vi er også ambitiøse. Vores kommende dirigent skal derfor kunne udfordre og udvikle os musikalsk, men samtidig have en god fornemmelse for korets velbefindende.

Bryggens Kor er medlem af MUA, og som vores dirigent ansættes du derigennem og aflønnes efter gældende aftenskole takst. I tillæg til lønnen fra MUA udbetales der efter hver sæson et honorar pr. afviklet øvegang og koncert. Der gives ikke løn under ferie og sygdom. Aflønningen dækker både afvikling og forberedelse af øvegange og koncerter. Der kan efter aftale aflønnes yderligere timer, såfremt det er relevant i forbindelse med eksempelvis produktion af ekstra øvefiler.

Er du interesseret i at bliver vores nye dirigent, vil vi se frem til at høre fra dig med henblik på en uddybende samtale og eventuelle prøvegang med koret. Kontakt os på Denne e-mail adresse bliver beskyttet mod spambots. Du skal have JavaScript aktiveret for at vise den..

jubisite1

IndmeldelseIndmeldelse icon

Meld dig eller dit kor ind i Kor72 og læs mere om kontingent m.v.  

MedlemsfordeleMedlemsinfo icon

Læs om de mange fordele ved at være medlem af Kor72, fx fælles Kodaaftale

Tilskudsmulighederstoettemuligheder icon

Se en liste over de muligheder for støtte, som medlemmer af Kor72 har adgang til 

NyhedsbrevNewsletter icon

Tilmeld dig vores nyhedsbrev og gå ikke glip af sidste nyt fra Kor72  

Facebookfacebook icon

Giv vores Facebookside et like og hold dig opdateret på aktiviteterne i Kor72  

KorkaravanenKorkaravanen icon

Læs om de to Kor72-projekter, som er støttet af Nordea Fonden  

Korleder-annonceKorleder icon

Søger dit kor ny korleder? Eller er du korleder der søger kor?

NodekassenNodekassen icon

Find noder, hjælp, links og gode råd her