Søger dit kor ny dirigent, har Kor72 samarbejde med Danske Korledere, som på deres hjemmeside viser jobopslag. Herunder kan du få et overblik over Kor72-kor, som pt. søger dirigent.

Du kan også gå til Danske Korlederes side, hvor alle opslag ligger samlet: Danske Korlederes jobannoncer

Foreningen Danske Korledere arbejder for at dygtiggøre og inspirere korledere i Danmark med seminarer, kurser og ny viden.
Kor72 opfordrer alle kor til at forære deres korledere et medlemskab til korlederforeningen, så de kan være med i et spændende, kollegialt fællesskab.

Sangtus logo
Vores meget værdsatte dirigent Johannes har pga. generelt arbejdspres søgt orlov et halvt år efter nytår 2022. Vi søger derfor en dirigent pr. jan. 2023, der i samarbejde med ham kan føre koret trygt igennem forårssemesteret og som gerne vil videreføre samarbejdet fremover fortrinsvis hvert forårssemester. Vi forventer at du behersker klaverspil til indstudering og har nogen erfaring med kordirektion.

Sangtus er et blandet kor på ca 35 personer. Vi er en samling glade, garvede sangere i den modne alder, der hygger sig hver onsdag kl 19.15 - 21.45 i Kirkens Hus i Nr. Sundby med indstudering af et bredt repertoire, både kirkeligt og verdsligt. Værkerne - gamle som nye - hører mest til i den klassiske tradition, men vi synger også sange og viser, med stor fornøjelse. Vi er bestemt ikke uden ambitioner men vægter det musikalske udtryk og det gode samvær højt. Ved de ca 4 årlige koncerter benytter vi jævnligt en form for akkompagnement.

Se korets hjemmeside for flere detaljer om hidtidigt repertoire mm. www.sangtus.dk

Koret / dirigenten er organiseret under aftenskolen. Ud over ca. 15 øveaftner holder vi én øvedag (lørdag/søndag) pr. halvår. Koret arrangerer af og til koncertrejser af kortere varighed.

Med dig på holdet som med-/gæstedirigent glæder vi og vores dirigent os til et inspirerende og frugtbart samarbejde.

Kontakt: Formand Kirsten Bayer Tlf: 98139633

MailDenne e-mail adresse bliver beskyttet mod spambots. Du skal have JavaScript aktiveret for at vise den.Denne e-mail adresse bliver beskyttet mod spambots. Du skal have JavaScript aktiveret for at vise den.

kornucopialogoHar du lyst til at dirigere et ambitiøst amatørkor, der både synger rytmisk og klassisk?
Så er KorNucopia måske koret for dig.

Vi søger en entusiastisk og motiverende dirigent med relevant uddannelse og erfaring i korledelse. Du skal kunne akkompagnere på klaver til korprøverne (til koncerter engageres pianist).

Vi tager vores øveaftener helt alvorligt, men vores koraftener er altid præget af god stemning og godt humør, for det skal også være sjovt at være til kor.

KorNucopia er et blandet kor med ca. 45 medlemmer i alle aldre. Vores repertoire er meget varieret med både rytmisk og klassisk i flere genrer for 4-8 stemmer. Vi sætter stor pris på denne bredde, og det er noget, vi ønsker at fortsætte med.

kornucopiaKorNucopia har sangglæden i centrum og ønsker samtidig at opnå et stadigt højere niveau. Vi afholder typisk koncerter som afslutning på de to sæsoner (jule- og forårskoncerter). Derudover holder vi 2-3 øvelørdage om året.

Vi øver hver torsdag kl. 19.00-21.15 på Falkonergårdens Gymnasium på Frederiksberg.
Koret samles desuden om hyggelige sociale arrangementer som julefrokost, sommerfest og cafébesøg.

Du aflønnes gennem MUA til sædvanlig tarif og betales derudover særskilt for udarbejdelse af øvefiler.

Yderligere information kan fås på vores hjemmeside www.nucopia.dk samt ved henvendelse til:
Formand Tina Benn, tlf. 61 34 46 03 eller mail: Denne e-mail adresse bliver beskyttet mod spambots. Du skal have JavaScript aktiveret for at vise den.                                                                                        

Send din ansøgning til ovenstående mailadresse hurtigst muligt og senest d. 30. maj 2022.
Vi forventer at afholde samtaler d. 7. juni 2022 og efterfølgende prøvedirektion d.16. juni 2022, hvor du får mulighed for at møde koret.

Koncertforeningens Kor er et af Danmarks mest veletablerede amatørkor med ca. 60 medlemmer. Vi søger en ny dirigent, der både er kunstnerisk leder og korpædagog, og som kan videreføre og videreudvikle koret.
Korets profil er overvejende klassisk med vægt på større værker for kor, orkester og solister såvel som et bredt a cappella repertoire.
Den kommende leder skal have relevant uddannelse og erfaring som både kor- og orkesterleder.

 • Fagligt lægger vi vægt på stemmepleje, grundig opsyngning og omhyggelig musikalsk
  instruktion med sans for såvel de store linjer som alle de detaljer, der gør, at kor og
  dirigent sammen kan skabe musik på højt niveau.
 • Personligt lægger vi vægt på lydhørhed, udadvendthed og humor, som er vigtige for
  den gensidige tillid og respekt.
 • Vi lægger desuden vægt på, at dirigenten også er med til at drage omsorg for korets
  sociale liv ved at deltage i korrejser og lignende.
 • Dirigenten skal primært være kunstnerisk leder og korpædagog, og vi er derfor åbne
  for at ansætte en repetitør, som evt. også kan medvirke ved koncerter for kor med
  klaverledsagelse.
 • Dirigenten må have et stort kontaktnet til solister og musikere, der kan medvirke ved
  de større koncerter.
 • Det vil være ønskeligt, at ansøgere har erfaring med at arrangere koncerter og
  koncertrejser, men her kan bestyrelsen også bidrage med erfaringer.

Prøver afholdes i Gentofte hver tirsdag kl. 19.15-22.00 fra midt i august til begyndelsen af juni.
Forventet koncertaktivitet: Et større værk for kor og orkester (eller klaver) opføres ved 2 koncerter både i forårs- og efterårssæsonen. Hertil kommer 2-4 a cappella koncerter fordelt over forår og efterår evt. i forbindelse med koncertrejse.
Den kunstneriske leder aflønnes under aftenskoleloven med kvalifikationstillæg efter aftale og særskilt honorar for koncerter.
Ansøgning inkl. CV sendes til bestyrelsen for Koncertforeningens kor, att. Sven-Erik Holgersen,
Denne e-mail adresse bliver beskyttet mod spambots. Du skal have JavaScript aktiveret for at vise den. (tlf. 50495465) senest fredag den 27. maj 2022.
Samtaler afholdes i uge 24, hvorefter tre udvalgte kandidater indbydes til hver at planlægge og dirigere tre korprøver i perioden 16. august - 11. oktober 2022. Ansættelse efter aftale snarest muligt herefter.

Lyngby Kammerkor er et blandet kor, der består af ca. 25 øvede amatørsangere med god balance mellem stemmegrupperne. Kormedlemmerne har et godt nodekendskab, og vi synger både 4-, 6- og 8-stemmige satser. Vi har stor rutine i fremførelse af a cappella musik, men samarbejder også jævnligt med professionelle musikere og sangsolister, så vi på den måde får variation i repertoiret. For at fastholde og gerne højne korets musikalske niveau er der optagelsesprøve for nye medlemmer.

Koret

 • øver i Christianskirken i Kongens Lyngby
 • øver tirsdag aften kl. 19.15 til 21.45 + 2 lørdage om året
 • holder 4-6 koncerter om året
 • rejser gerne en forlænget weekend hvert eller hvert andet år
 • synger klassisk musik – både kirkelig og verdslig
 • veksler gerne mellem nyt og kendt repertoire
 • arbejder seriøst og har det hyggeligt sammen

Vores nye dirigent

 • har en faglig uddannelse som kordirigent
 • behersker klaver til indøvning
 • har stort repertoirekendskab og kan sammensætte et repertoire, der passer til korets niveau
 • har et godt netværk af musikere og sangsolister
 • vil videreføre og udvikle korets musikalitet
 • arbejder struktureret og målrettet
 • er tålmodig og har humor
 • giver konstruktiv kritik i forbindelse med korprøver og koncerter
 • er villig til at indgå i et aktivt samarbejde med bestyrelsen

Praktisk info

Send ansøgning til korets formand Karen Busch Nielsen Denne e-mail adresse bliver beskyttet mod spambots. Du skal have JavaScript aktiveret for at vise den.

Ansøgning skal være korets formand i hænde senest mandag d. 2. maj.

Samtaler og en prøveaften med koret tirsdag d. 24. maj eller tirsdag d. 7. juni. Ansættelse fra sæsonstart medio august 2022.

Lyngby Kammerkor er en selvstændig forening. Aflønning sker som udgangspunkt efter aftenskolernes gældende takster.

Du er meget velkommen til at søge yderligere oplysninger hos:

Formand Karen Busch Nielsen, tlf. 29829734 eller Denne e-mail adresse bliver beskyttet mod spambots. Du skal have JavaScript aktiveret for at vise den. Nuværende dirigent Andreas Werenfeldt, tlf. 50566617 eller Denne e-mail adresse bliver beskyttet mod spambots. Du skal have JavaScript aktiveret for at vise den.

Se også www.lyngbykammerkor.dk

Vi er et modent, rutineret, firstemmigt amatørkor med 20-30 medlemmer, som lægger vægt på godt socialt samvær.

Vores repertoire spænder fra dansk til nordisk, klassisk, rytmisk, pop og jazz.

Vi har altid holdt til på Nørrebro. Vi øver nu på musikplejehjemmet Sølund, Ryesgade 20A, mod til gengæld at give små koncerter for beboerne ca. en gang om måneden.

Øvetid er mandag kl. 18:30 til 21:00. Desuden har vi to korlørdage om året. Der er ca. 4 offentlige koncerter om året.

Vi lægger vægt på grundig og varieret opvarmning, samklang, at styrke vores musikalske udtryk, og have det sjovt.

Vi forventer, at du er erfaren korleder med relevant uddannelse og, at du er en entusiastisk og motiverende person, gerne med en vis portion humor, som kan styre og inspirere en flok meget forskellige individer.

Hjemmeside: oerevox.dk

Korlederen aflønnes gennem MUA til sædvanlig tarif. Koret er medlem af Kor72.

Vi har nydt godt af, at korlederen (mod betaling) laver øvefiler til koret. Noget tilsvarende er et stort ønske men ikke et krav.

Ansøgning sendes til Peter Grandt; Denne e-mail adresse bliver beskyttet mod spambots. Du skal have JavaScript aktiveret for at vise den.

Ansøgningsfrist 8. maj 2022.

Der vil derefter blive optagelsesprøve (audition) i kor-tid.

Af hensyn til duftoverfølsomme i koret undgår vi markante duftstoffer.

siimcitysingersopslag

Siim City Singers

Koret består pt. af omkring 35 sangere m/k fordelt på sopran, alt, tenor og bas

Mange af os har været med i mange år, og vi kan godt lide at blive udfordret
på en god måde

Vi øver mandage kl. 19.15-21.30 i Sognehuset ved Ry kirke
med et kor med lyst til at synge rock, pop og anden rytmisk musik.
Fra Cohen til Dickow. Fra ”Silent Night” til ”Ud under åben himmel”

Niveauet svarer til sangene i det nye Kor72-sanghæfte med (mindst) to årlige koncerter : jul og forsommer

Vi er tilknyttet Ry Aftenskole, så løn iflg. aftenskoletakst samt fordelagtig transport-refusion .

Hvis du er interesseret, så kontakt korets formand:

Knud M. Andersen 29801950

Denne e-mail adresse bliver beskyttet mod spambots. Du skal have JavaScript aktiveret for at vise den.

Du er velkommen til at kontakte vores afgående korleder,

Kasper Fonnesbæk 23719226

Herrekoret Voxkabinettet i Aarhus søger ny dirigent pr. 1. januar 2022 eller snarest derefter.

I de 15 år koret har eksisteret, har vi haft to dirigenter. Tea Thyrre Sørensen fik skudt koret godt i gang de første 3 år. Siden har Tine Dynæs Juhl holdt fast i taktstokken i de følgende 12 år; men nu skal hun videre.

Hvad står Voxkabinettet for?

Vi er nu 23 herrer, som er blevet 60+, og som øver 2 timer en gang ugentligt - mandag 17.00-18.50, ca. 40 uger årligt. Vi præsenterer dele af vores repertoire ved 2-3 særlige lejligheder om året samt til et par julekoncerter. En gang imellem deltager vi i større arrangementer med andre kor og solister - eller træffes med ligesindede i f.eks. Norge.

Det, der holder os sammen og tiltrækker nye er, at vi har det sjovt og godt sammen. Vi synger bredt pop/rock/ballader og vil synge, så vi kommer ud over rampen. Nørderi tager vi i det nødvendige omfang. Vi tager tingene let, men accepterer den disciplin, der skal til.

Vi vil gerne kunne synge 3-4 stemmer - rent og rytmefast og uden at skulle støtte os ret meget på noderne.

Tine siger, at vi synger godt. På en 10-skala ligger vi kvalitetsmæssigt på 5-6. Vi vil gerne, at det i første omgang bliver til et sikkert 6-tal.

Vi er som sagt ’voksne’, og mange er vant til at organisere, så dirigenten kan koncentrere sig om musikken.

Hvem er vores ny dirigent?

Vi søger ikke en ny Tine. Det har været en fantastisk tid med hende. Hun har modnet koret til at møde en ny dirigentprofil ved at udsætte os for forskellige øve-former.

Du lytter sikkert til vores ønsker vedr. repertoire og kan jo starte med at checke vores ret store bagkatalog; men du har sikkert også dine egne ideer om, hvilken musik, der egner sig til vores stemmer og personligheder. Dem vil vi gerne udsættes for.

Du er sikkert en stærk pædagog inden for musikken med humør og overskud, som kan hjælpe os til at formidle vores glæde ved musik. Hvis du vil bruge lidt af dit overskud til at lave lydfiler til stemmerne, kan vi f.eks. godt betale for nogle arrangementer, så du ikke behøver lave dem alle selv.

Køn og alder interesserer os ikke – bare vi swinger sammen. Vores indlæringstempo er ikke på Vocal Line niveau, så du må meget gerne ’blive lidt længere’, selvom du ikke skal binde dig for de 12 år. Du starter helst til januar-22.

Aflønning baseret på satserne i fritidsloven og gennem Frit Oplysningsforbund. Knap 600 kr. for den ugentlige øvegang.

Er du interesseret (eller kender du en, som skal prikkes)?

Send lidt om dig selv og din baggrund for at blive vores dirigent samt kontaktinformationer

snarest muligt og senest søndag 21. november til:

Jan Madsen, Denne e-mail adresse bliver beskyttet mod spambots. Du skal have JavaScript aktiveret for at vise den., mobil 2087 0449

Henning Dupont, Denne e-mail adresse bliver beskyttet mod spambots. Du skal have JavaScript aktiveret for at vise den., mobil 2848 9845

Bo Hansen, Denne e-mail adresse bliver beskyttet mod spambots. Du skal have JavaScript aktiveret for at vise den., mobil 5389 0059

Henrik Bendix, Denne e-mail adresse bliver beskyttet mod spambots. Du skal have JavaScript aktiveret for at vise den., mobil 2172 8979

Du er også velkommen til at ringe til os eller til den nuværende dirigent Tine, Juhl: 5176 3408.

Efter den 21. november danner vi os et overblik. Snarest derefter (et par uger) forventer vi, at komme frem til 2-3 emner, som skal øve med os en gang. Herefter har begge parter forhåbentlig et godt grundlag for at træffe en beslutning.

Vil du være med til at skabe musik, glæde og begejstring, og er du dygtig til at dirigere korværker med musikalsk ledsagelse samt indstudere store filharmoniske korværker? Så er du måske den korleder, vi søger.

Hvem er vi?

Filharmonisk Kor Fyn er et ambitiøst, blandet, voksenkor med 45-50 korsangere med stor passion for og erfaring med at synge store korværker med orkester? Vi laver årlige kor-produktioner sammen med Odense Symfoniorkester, ligesom vi opfører flere mindre klassiske værker med musikalsk ledsagelse. Samtidig er vi i gang med at styrke korets fynske profil via etableringen af et stærkt samarbejde med det fynske musikmiljø og gennem afholdelsen af flere koncerter på tværs af Fyn.

Korets øverste myndighed er vores arbejdende bestyrelse, der rådfører sig med eksterne samarbejdspartnere bl.a. om programlægning, samarbejdsprojekter samt fundraising.

Vi har ca. 40 korprøver og 5-10 koncerter om året og øver torsdag aften kl. 19.00-22.00 i Fredens Kirke i Odense.

Hvem er du?

Som Filharmonisk Kor Fyns kommende korleder

 • Kan du bibeholde, men også gerne udvikle korets tekniske og musikalske niveau.
 • Kan du indstudere filharmoniske korværker uden pianist. Det er derfor en fordel, at du kan spille klaver.
 • Sætter du, ligesom korsangerne, pris på, at korprøverne afholdes i en ambitiøs og rar stemning. Du prioriterer derfor højt at bidrage til den gode stemning i koret.
 • Har du det daglige musikalske og kunstneriske ansvar for koret og motiveres samtidig af at udvikle koret igennem et godt og tæt samarbejde med koret, korets bestyrelse og eksterne samarbejdspartnere.

Send din ansøgning vedlagt CV, dokumentation og eventuelt referencer senest den 17. september 2021, og gerne allerede nu, til Filharmonisk Kor Fyn v/formand Stine Keiding til: Denne e-mail adresse bliver beskyttet mod spambots. Du skal have JavaScript aktiveret for at vise den..

Vil du vide mere om stillingen, kontakt Stine Keiding på: 29281335

Vi forventer at indkalde udvalgte kandidater til en dirigentprøve d. 30. september, hvor de skal dirigere koret både ud fra en bunden og en fri opgave. Ansættelsessamtaler vil finde sted i uge 40.

Vi ønsker snarest muligt at besætte stillingen og tilbyder løn efter kvalifikationer og forhandling.

Venlig hilsen
Stine Keiding,
formand Filharmonisk Kor Fyn

Bryggens Kor er et rytmisk kor på 35-40 medlemmer, der har eksisteret på Islands Brygge i 5 år, og vi er ofte blevet omtalt som “Københavns gladeste kor”, et tilnavn vi sætter stor pris på. Vi øver hver tirsdag aften kl. 19.30-21.30 i Tangobar på Njalsgade og afvikler årligt to sæsoner af 16 øvegange hver, samt 2-3 koncerter.
Vi er et blandet kor fordelt over 6 stemmer og vores repertoire tager udgangspunkt i pop/rock/ballader/jazz. Repertoiret er meget varieret, hvilket vi gerne vil holde fast i, dog er vi ikke store tilhængere af gospel eller andre religiøse sange. Vi bruger noder og lydfiler, hvilket du skal være indstillet på at lave, og vi søger en dirigent, der kan dirigere og akkompagnere til. Ved afvikling af koncerter, kan der hyres ekstra hjælp til akkompagnement.  

Vi har en bestyrelse på 5 medlemmer, som sammen med dirigenten lægger linjerne for korets repertoire, forventningsafstemning, koncerter m.m. Vi lægger stor vægt på, at det skal være sjovt og hyggeligt at synge, men vi er også ambitiøse. Vores kommende dirigent skal derfor kunne udfordre og udvikle os musikalsk, men samtidig have en god fornemmelse for korets velbefindende.

Bryggens Kor er medlem af MUA, og som vores dirigent ansættes du derigennem og aflønnes efter gældende aftenskole takst. I tillæg til lønnen fra MUA udbetales der efter hver sæson et honorar pr. afviklet øvegang og koncert. Der gives ikke løn under ferie og sygdom. Aflønningen dækker både afvikling og forberedelse af øvegange og koncerter. Der kan efter aftale aflønnes yderligere timer, såfremt det er relevant i forbindelse med eksempelvis produktion af ekstra øvefiler.

Er du interesseret i at bliver vores nye dirigent, vil vi se frem til at høre fra dig med henblik på en uddybende samtale og eventuelle prøvegang med koret. Kontakt os på Denne e-mail adresse bliver beskyttet mod spambots. Du skal have JavaScript aktiveret for at vise den..

jubisite1

IndmeldelseIndmeldelse icon

Meld dig eller dit kor ind i Kor72 og læs mere om kontingent m.v.  

MedlemsfordeleMedlemsinfo icon

Læs om de mange fordele ved at være medlem af Kor72, fx fælles Kodaaftale

Tilskudsmulighederstoettemuligheder icon

Se en liste over de muligheder for støtte, som medlemmer af Kor72 har adgang til 

NyhedsbrevNewsletter icon

Tilmeld dig vores nyhedsbrev og gå ikke glip af sidste nyt fra Kor72  

Facebookfacebook icon

Giv vores Facebookside et like og hold dig opdateret på aktiviteterne i Kor72  

KorkaravanenKorkaravanen icon

Læs om de to Kor72-projekter, som er støttet af Nordea Fonden  

Korleder-annonceKorleder icon

Søger dit kor ny korleder? Eller er du korleder der søger kor?

NodekassenNodekassen icon

Find noder, hjælp, links og gode råd her