Delvis nedlukning forlænges frem til d. 5. april.

Den delvise nedlukning af hele landet er 24. februar blevet forlænget, foreløbig til d. 5. april 2021. Det betyder bl.a, at lokaler, hvor der udøves kultur-, idræts- og foreningsaktiviteter, skal holdes lukkede for offentligheden i hele landet. Korene må dermed vente med at mødes fysisk, til der gives grønt lys for genoptagelse af aktiviteterne på vores område indendørs.

Læs Sundheds- og Ældreministeriets pjece fra d. 15. december om de skærpede tiltag her

Pr. 22. marts hæves forsamlingsloftet for udendørs organiserede foreningsaktiviteter til 50 personer. Bemærk, at afstandskravet på 2 meter stadig er gældende. Jeres aktivitet må ikke give anledning til, at flere end de i alt 50 deltagere forsamler sig.

Er jeres kor organiseret under en aftenskole, skal I aftale nærmere med skolen, før I evt. genoptager jeres aktivitet udendørs.

Læs mere om genåbningen for udendørs aktiviteter på AKKS' hjemmeside HER

Det er vigtigt at holde sig orienteret om lokale forskelle i restriktionerne. 

Se aftaleteksten om den delvise genåbning her.

OBS: pr. 22. marts hæves forsamlingsloftet udendørs til 10 personer. Indendørs hedder forsamlingsloftet fortsat 5 personer. Afstandskravet i det offentlige rum er 2 meter.

Hjælp og støttemuligheder til korene under nedlukning

Mange kor har spørgsmål om forskellige problemstillinger under nedlukning.

Vi har sat fokus på de mest relevante: Deltagerbetaling og dirigentlønninger i koret, kommunale lokaletilskud, mulighed for at søge kompensation for aflyste koncerter m.m. Diverse puljer er nu åbne for ansøgning. Klik ind og læs med herunder.

Kompensation til aftenskolerne i nedlukningsperioden december 2020 – februar 2021

Kompensation for tabt deltagerbetaling

Slots- og Kulturstyrelsen har netop åbnet for ansøgninger om kompensation for tabt deltagerbetaling i den aktuelle nedlukningsperiode. Hjælpepakkerne kan kompensere deltagerbetaling i nedlukningsperioden og opretholde dirigentens løn, som er urolig vigtigt for fastholdelse af både dirigent og koret. I skal selvfølgelig have oprettet jeres hold i forårssæsonen, som I plejer.

Perioden er foreløbig  nedlukningsdato i december frem til den 28. februar Den politiske aftale lægger op til at hjælpepakkerne følger nedlukningsperioden, derfor forventer vi at kompensationsperioden bliver forlænget.

Mange kor er organiseret som deres egen forening med en bestyrelse og vedtægter og tilknyttet en lokal aftenskole. Dirigenten aflønnes da fra aftenskolen og koret betaler deltagerbetaling til aftenskolen.

Nogle kor er organiseret som deres egen forening (med bestyrelse og vedtægter), men har desuden oprettet deres egen lille aftenskole. Scroll ned til punktet omkring dette.

Kor der er tilknyttet en lokal aftenskole:
Det er IKKE korene selv, der skal søge kompensation, men den aftenskole I er tilknyttet. Vi opfordrer jer til at tage kontakt til den aftenskole, I er tilknyttet, og nævne hjælpepakken og få klarlagt, at de fastholder korlederens løn, og kompenserer jeres deltagerbetaling i nedlukningsperioden, og søger hjælpepakke til dette. Ansøgning åben og der er ansøgningsfrist 1. april.

Kor der har/er deres egen aftenskole:
Hvis I har oprettet jeres egen aftenskole, kan I ansøge om kompensation hos Slots- og Kulturstyrelsen fra den lokale nedlukningsdato i december frem til den 28. februar, og der kan søges om op til 90% af den tabte deltagerbetaling. Der er ansøgningsfrist den 1. april 2021 - Se vejledning til ansøgning her.. 

Har jeres kor netop jeres EGEN aftenskole, har I bl.a. flere administrative opgaver, og Kor72 kan foreslå jer, at I melder jer ind i Dansk Oplysnings Forbund, som er landsorganisation for aftenskoler. I vil kunne få rådgivning til fx disse ansøgninger og andre teknisk/administrative emner.

Kommunalt tilskud i 2021

Den 5. januar henvendte Kulturministeren sig igen til alle kommuner for at opmuntre til at udbetale det budgetterede tilskud til folkeoplysende voksenundervisning i 2021 på trods af aflysninger. 

Kulturministeren har igen i oktober 2020 udsendt et såkaldt hyrdebrev til kommunerne med en række anbefalinger til anvendelse af de kommunale tilskud, og Joy Mogensen fremhæver blandt andet muligheden for at udbetale lokaletilskud (også til aflyst undervisning), tilskud til leje af andre og større lokaler, der lever op til de gældende retningslinjer samt muligheden for tilskud til fjernundervisning i stedet for fysisk undervisning.

Læs mere om kommunale tilskud på DFS’ hjemmeside her

Hvis jeres kor IKKE er tilknyttet en aftenskole/ IKKE har sin egen aftenskole, men derimod fungerer som en forening uden kommunalt tilskud til lærerløn og deltagerbetaling, hvor foreningen selv står for aflønning af korleder/dirigent, der dækkes af deltagerbetaling og koncerthonorarer, er støttemulighederne desværre meget begrænsede.

Her må man i koret aftale, hvordan man håndterer deltagerbetaling/korkontingent, så koret kan opretholde dirigentens løn i nedlukningsperioden.

Der kan muligvis være hjælp at hente i Covid-19 Kulturpuljen, som i første runde har givet bl.a. kor mulighed for at søge om kompensation vedr. tabte indtægter. Denne pulje har åbnet for ansøgninger igen, denne gang for perioden 1. november til 28. februar med ansøgningsfrist d. 15. marts. Man kan IKKE søge hjælp til dirigentlønninger fra den pulje, men blandt andet kompensation for mistede kontingenter og tabte koncertindtægter. Læs mere i afsnittet herunder.

I januar blev en Covid-19 Kulturpulje på godt 3 millioner kr. første gang uddelt af DFS og DUF. Der kunne ansøges om støtte til bl.a. afholdte udgifter på aflyste arrangementer, tabte indtægter for aflyste arrangementer, der er båret af frivilligt foreningsarbejde, tabte billetindtægter pga. restriktioner, der har nedsat publikumsantal, mistede sponsorater, mistede medlemskontingenter og tabte indtægter for lokaleudlejning. Puljen støttede aflysninger og gennemførte arrangementer i perioden 11. marts – 31. oktober 2020.

Folketingets partier har nu bevilliget flere penge til formålet. Den næste ansøgningsrunde dækker tab og udgifter i hele perioden fra 11. marts 2020 til 28. februar 2021. Der er ansøgningsfrist d. 15. marts 2021. Puljens størrelse er 6,625 mio. kr.

På AKKS’ hjemmeside kan du HER læse mere om puljen. Her finder du også link til vejledning og kan tilgå ansøgningssystemet.

På AKKS' hjemmeside kan du her se, hvem der fik støtte i første runde: Find opslaget om Kulturpuljen herHold stemmen varm og korfærdighederne skarpe - mens vi venter

Kor72 tilbyder forskellige online-kurser og -aktiviteter, du kan deltage i, så du kan vende tilbage til koret som en skarpere korsanger, når vi igen kan mødes. Vi har også et kursus målrettet foreningens bestyrelse.

Klik her for at læse mere om online-tilbuddene fra din kororganisation

Kor72-rapport om korlivet under covid-19

I november 2020 gennemførte Kor72 en undersøgelse blandt medlemskorene om konsekvenserne af covid-19.

Rapporten ligger nu klar og kan læses her.

IndmeldelseIndmeldelse icon

Meld dig eller dit kor ind i Kor72 og læs mere om kontingent m.v.  

MedlemsfordeleMedlemsinfo icon

Læs om de mange fordele ved at være medlem af Kor72, fx fælles Kodaaftale

Tilskudsmulighederstoettemuligheder icon

Se en liste over de muligheder for støtte, som medlemmer af Kor72 har adgang til 

NyhedsbrevNewsletter icon

Tilmeld dig vores nyhedsbrev og gå ikke glip af sidste nyt fra Kor72  

Facebookfacebook icon

Giv vores Facebookside et like og hold dig opdateret på aktiviteterne i Kor72  

KorkaravanenKorkaravanen icon

Læs om de to Kor72-projekter, som er støttet af Nordea Fonden  

Korleder-annonceKorleder icon

Søger dit kor ny korleder? Eller er du korleder der søger kor?

NodekassenNodekassen icon

Find noder, hjælp, links og gode råd her