Ordinært repræsentantskabsmøde 2023

Kor72 afholder ordinært repræsentantskabsmøde d. 23. april 2023.

Referater og formandsberetninger fra tidligere år er tilgængelige her.

Indkaldelse vil blive udsendt på mail til alle kontaktpersoner og korledere i medlemskorene samt personlige medlemmer.