Sommerstævne 2021 - Gruppe A - Klassisk voksengruppe

A-gruppen. Tønder 2018. Foto: Marie Lindersgaard Hansen

Programmet

Ugens hovedværk bliver Danmarkssuite af Søren Birch.

Med inspiration i Genforeningsåret 2020 har Søren Birch komponeret en suite af sange der beskriver natur, årstid, eksistens og genforening m.m. til tekster af bl.a. Benedicte Præstholm. Der er dels helt nykomponerede sange i suiten og dels sange der er komponeret tidligere, men som her fremstår i ny iklædning.

Udover Danmarkssuiten skal koret synge to store motetter af den tyske romantiske komponist Felix Mendelssohn-Bartholdy: ”Herr, wir traun auf deine Güte” og ”Lass, o Herr, mich Hilfe finden”. Begge motetter er for kor og orgel.

Deltagelse bliver grundet Covid-19 i år med færre deltagere end normalt og under hensyntagen til pladsforhold/pladskrav, stemmefordeling og familieskab (Læs mere på Tønderstævnets forside omkring deltagelse).

Instruktøren

01db316395Søren Birch er uddannet som kor- og ensembleleder ved Det Jyske Musikkonservatorium i Aarhus og har i mange år undervist samme sted som docent i kor- og ensembleledelse. Nu underviser han bl.a. ved Løgumkloster Kirkemusikskole. Søren har gæstedirigeret i mange sammenhænge og har opført mange af de store værker for kor og orkester, bl.a. Händels Messias, Haydns Skabelsen og Faurés Requiem. Han er et kendt ansigt i Kor72 sammenhæng og en efterspurgt instruktør ved dirigentkurser.

Søren er ved siden af dirigentvirksomheden også aktiv som komponist og arrangør, og har i løbet af de seneste år fået udgivet en del af sine korværker på Wilhelm Hansen Musikforlag.

Læs mere om Søren på hans hjemmeside www.sorenbirch.dk

Grupperne

Gruppe A - Klassisk voksengruppe (du er her)
Gruppe B - Rytmisk voksengruppe
Gruppe C - Børnegruppe
Gruppe D - SYNG/Ungdomsgruppe

Praktiske oplysninger

TID
Søndag d. 25. juli kl. 12:30-14 (indkvartering og ankomst) til
Lørdag d. 31. juli kl. 9
med  afslutning fredag den 30. juli

STED
Tønder Gymnasium 
Astronom Hansensgade 9
6270 Tønder

STÆVNEAFGIFT
650 kr. for voksne (+ 100 kr. for ikke-medl.)
300 kr. for børn og unge under uddannelse (u. 30 år), samt SYNGs medlemmer.

TILMELDINGSFRIST
Den 20. maj 2021

Stævnet er støttet af:
Kunstfonden LOGO small JPG


Tilmeld