Händels Messias med Aarhus Symfoniorkester - aflyst pga. coronavirus

Desværre er det pga. pandemien i 2020 og de deraf følgende afstandskrav ikke muligt at gennemføre et så stort projekt med orkester og kæmpekor. Vi håber og arbejder på at få et lignende projekt på programmet i 2021.

Vi er glade for, at Kor72 nu igen kan sætte et samarbejde med Aarhus Symfoniorkester på plakaten.
Det vil blive Händels Messias i uddrag med kor, orkester og solister.

Ole Faurschou dirigerer og er også instruktør i øveweekenden.

Deltagelse: Der vil som sædvanligt til disse store projekter blive hjemmeøvning inden øveweekenden, og det er naturligvis en forudsætning, at man kan deltage i hele øveweekenden samt koncertweekenden for at kunne deltage.

Grundet Covidsituationen er vi nødt til at udsætte oplysning vedr tilmelding. Vi håber at vende tilbage med dato i midten af september.