Ordinært repræsentantskabsmøde 2020

Kor72 afholder ordinært repræsentantskabsmøde i Odense d. 26. april 2020.

Referater og formandsberetninger fra tidligere år er tilgængelige her.

Indkaldelse vil blive udsendt på mail til alle kontaktpersoner og korledere i medlemskorene samt personlige medlemmer.