Ordinært repræsentantskabsmøde 2021

Kor72 afholder ordinært repræsentantskabsmøde d. 28. maj 2021.

Referater og formandsberetninger fra tidligere år er tilgængelige her.

Indkaldelse er udsendt på mail til alle kontaktpersoner og korledere i medlemskorene samt personlige medlemmer d. 26. april.

Praktiske oplysninger

Tid
Fredag d. 28. maj 2021 kl. 17.

Sted
Online via Zoomlink

Tilmelding
Senest d. 7. maj på mail til sekretariat@kor72.dk