Sommerstævne 2023 - Gruppe A - Klassisk voksengruppe

A-gruppen. Tønder 2018. Foto: Marie Lindersgaard Hansen

Programmet

Hovedværket i sommerstævnets gruppe A er Joseph Haydn: Kleine Orgelsolomesse. Værket akkompagneres af et lille ensemble bestående af strygere og orgel.

Den klassisk gruppe skal tillige synge en lille afdeling med danske sommerlige sange dels a cappella og dels med akkompagnement (titler følger).

Koret er i rigtig gode hænder med Søren Birch på dirigentpodiet til den klassiske gruppes Tønderuge.

Med musikken af Haydn er vi i den wienerklassiske periode, her med en latinsk messe i den romersk-katolske tradition. Det er en såkaldt Missa brevis (kort messe), oprindelig beregnet til gudstjenestebrug.

De 5 led i messen er: Kyrie – Gloria – Credo – Santus og Benedictus – Agnus Dei. Som regel er Credo-satsen udeladt i denne type messer, med det formål at spare tid i gudstjenesten, fordi det er den længste tekstdel. Haydn har dog alle tekstled med og han har på genial vis komprimeret teksten ved i Gloria og Credo, på samme tid, at lade de fire stemmer synge hver sin del af teksten! Det sparer tid, men gør det ikke nemmere at forstå teksten!

Til gengæld er musikken liflig og sangbar i Haydns og velklingende, opfindsomme og til tider overraskende stil.

Benedictus-satsen er for solosopran med orgelsolo. Af samme grund har messen fået tilnavnet Orgelsolomesse.

Søren Birch

SørenBirchSøren er uddannet som kor- og ensembleleder ved Det Jyske Musikkonservatorium i Aarhus og har i mange år undervist samme sted som docent i kor- og ensembleledelse. I dag har Søren en udstrakt freelance-virksomhed, men underviser også bl.a. ved Løgumkloster Kirkemusikskole. Han har opført mange af de store værker for kor og orkester, bl.a. Händels Messias, Haydns Skabelsen og Faurés Requiem, og er et velkendt ansigt i Kor72-sammenhæng og en efterspurgt instruktør ved dirigentkurser.

Søren er dirigent for Coro Misto og Midtjysk Kammerkor. Ved siden af dirigentvirksomheden er han også aktiv som komponist og arrangør, og har i løbet af de seneste år fået udgivet en del af sine korværker på Wilhelm Hansen Musikforlag.

Læs mere om Søren på hans hjemmeside www.sorenbirch.dk

Grupperne

Gruppe A - Klassisk voksengruppe (du er her)
Gruppe B - Rytmisk voksengruppe
Gruppe C - Børnegruppe
Gruppe D - SYNG/Ungdomsgruppe

Stævnet er støttet af:
Kunstfonden LOGO small JPG

Praktiske oplysninger

TID
Søndag d. 23. juli kl. 12:30-14 (indkvartering og ankomst) til
Lørdag d. 29. juli kl. 9
med afslutning fredag den 28. juli

STED
Tønder Gymnasium
Astronom Hansensgade 9
6270 Tønder

STÆVNEAFGIFT
650 kr. for voksne (+ 125 kr. for ikke-medl.)
300 kr. for børn og unge under uddannelse (u. 30 år), samt SYNGs medlemmer.

TILMELDINGSFRIST
Den 8. maj 2023. Kontakt sekretariatet for at høre om evt. ledige pladser: sekretariat@kor72.dk