Händels Messias med Aarhus Symfoniorkester - 11.-12. + 17.-18. december

Til orientering gennemførte Kor72 Messias-øveweekenden d. 11. og 12. december.

Lige op til øveweekenden indløb der rigtig mange afbud. Grundet det store frafald på over halvdelen af koret, som der var planlagt med til dette Messiasprojekt med symfoniorkester, vurderede orkestret og Kor72 i løbet af øvewekenden, at det meget mindre kor ikke kunne bære koncerten. Det ville blive for skrøbeligt og ville ikke leve op til det, der var planlagt som det store brusende Messiaskor med orkester.

De fremmødte ca. 90 korister fik en meget vellykket korweekend, og vi sluttede søndagen af med en gennemsyngning med flygel og sopransolist og alle fremmødte havde derfor på trods af omstændighederne fået en stor oplevelse af at arbejde med Messias.

Vi håber, at Corona snart er på retur og dermed ikke kommer til at spænde ben for flere gode projekter.

___________________________________________________________________________________

Vi er glade for, at Kor72 i 2021 endelig igen kan sætte et samarbejde med Aarhus Symfoniorkester på plakaten. Det vil blive Händels Messias i uddrag med kor, orkester og solister.

Poul Emborg er instruktør i øveweekenden og Steven Moore er dirigent i koncertweekenden. Steven Moore kommer endvidere og arbejder med koret søndag eftermiddag i øveweekenden. 

Programmet:
Som ved tidligere "Syng med"-koncerter er programmet Messias i uddrag, afsluttende med Halleluja-satsen.

Koret skal synge følgende satser (numrene er ifølge Bärenreiter-udgaven):
No. 4 And the Glory of the Lord
No. 7 And He Shall Purify
No. 11 For Unto Us a Child is Born
No. 15 Glory to God
No. 19 Behold the Lamb of God
No. 21 Surely
No. 25 He trusted in God
No. 39 Hallelujah 

Koncerten er uden pause.
Udover korsatserne er der selvfølgelig solo- og recitativsatser; det bliver et flot program!

Deltagelse og forberedelse:
Du skal til dette projekt kunne din egen stemme inden stævnestart, og det er naturligvis en forudsætning, at man kan deltage i hele øveweekenden samt hele koncertweekenden for at kunne deltage. Prøveforløbet er kort og det er derfor vigtigt, at du kan din stemme, når vi starter lørdag d. 11. december, så vi kan få det store kor sunget godt sammen og få satserne på plads.

Der er meget gode muligheder for at øve sig via Cyberbass.com på følgende link: KLIK HER

Noder:
Har du ikke selv noden på forhånd, skal du anskaffe denne, så du kan nå at øve hjemmefra.
Orkestret bruger Bärenreiter-udgaven, men andre kan sagtens bruges (husk, der synges med engelsk tekst).

Noden kan købes via Nodehandleren (klik her for at komme til bestillingssiden). Ved spørgsmål kan Nodehandleren kontaktes på email paaske@nodehandleren.dk eller telefon 21 21 20 78.

Vi udsender i løbet af november et oplysningsark, så man kan tilføje takttal og satsnumre, der passer med Bärenreiter-udgaven i sin egen node, og det er vigtigt, at I får dette gjort inden første øvegang.

Billetter:
Musikhusets billetsalg står for salget af billetter til koncerten d. 18. december kl. 14. Se link under praktiske oplysninger.

BEMÆRK: Vi opfordrer alle til at tage en pcr-test inden stævnestart og at man ikke møder op med sygdom i øvrigt (både vaccinerede og ikke-vaccinerede, da vaccinerede også kan bære smitte). 

Dirigent

Steven Moore1

Steven Moore, som siden 2018 har været korsyngemester ved Den Kongelige Opera, er uddannet som både dirigent, repetitør, organist og tenor i hjemlandet Australien, og flyttede siden til England for at tage sin Master's degree ved Guildhall School of Music.
Sideløbende med sit virke som dirigent har Steven Moore arbejdet som stemmecoach i Europa, England og USA. Foruden at være Operakorets daglige leder, dirigerer Steven Moore flere koncerter og forestillinger i løbet af en sæson.
Læs mere på Stevens hjemmeside her.

Instruktør
Poul Emborg1Poul Emborg er uddannet fra Musikvidenskabeligt Institut og Det Kongelige Danske Musikkonservatorium. Han har i mange år været tilknyttet DR som medlem af Radiokoret, siden Radiokammerkoret og DR VokalEnsemblet, været medlem af Ars Nova og har ageret solist i det lyriske oratoriefag. Som underviser har han varetaget konservatorieforberedende kurser i sang, teori og hørelære og været studielektor på Det Kongelige Danske Musikkonservatorium i sang og korledelse.
Poul Emborg dirigerer nu Det Unge VokalEnsemble, og har tidligere dirigeret Kammerkoret Hymnia og Københavns Bachkor.
Læs mere om Poul på Det Unge VokalEnsembles hjemmeside her.

Praktiske oplysninger

Tid
Øveweekend:
Lørdag d. 11. december kl. 10-18
Søndag d. 12. december kl. 9:30-17

Koncertweekend med kor, solister og orkester: Aflyst

Sted
Musikhuset Aarhus, Symfonisk Sal

Koncert
Lørdag d. 18. december kl. 14 i Symfonisk Sal, Aarhus Musikhus.
Koncertbilletter sælges via Musikhusets hjemmeside her.

Instruktør
Poul Emborg

Dirigent
Steven Moore

Repertoire
Händel: Messias i uddrag; se sats-titler i stævnebeskrivelsen.

Pris for deltagelse
Bemærk, at noden IKKE er inkluderet i stævneafgiften!
Stævneafgift 200 kr.
Unge under uddannelse 100 kr.
Kontaktpersoner i Kor72 medlemskor 100 kr.
Korledere i Kor72 medlemskor deltager gratis.

Tilmeldingsfrist
D. 24. oktober. Kontakt sekretariatet for at høre om evt. ledige pladser: sekretariat@kor72.dk

Stævnet er støttet af:
Kunstfonden LOGO small JPG