Webinar om risiko for corona-smitte

- i forbindelse med korsang og andre kunstneriske aktiviteter

Følgende 5 foreninger afholder torsdag den 20. august kl. 15-17 et fælles og gratis zoom webinar om risiko for corona-smitte i forbindelse med korsang, orkestersammen- spil og andre kunstneriske aktiviteter:

  • Danske Musik- og Kulturskoler, DMK
  • Amatørernes Kunst og Kultur Samråd, AKKS
  • Amatørmusik Danmark
  • Kor 72
  • Folkekirkens Ungdomskor, FUK

Som bekendt, gælder der særlige retningslinjer for kunstneriske aktiviteter herunder korsang for at forebygge risiko for smitte af COVID-19. Ovennævnte fem organisationer repræsenterer mere end 400.000 aktive frivillige sangere og musikere i Danmark og indgår i samme sektorpartnerskab.

For at fremme oplysning om området - og fjerne eventuelle misforståelser - afholder organisationerne dette fælles webinar, hvor de seneste retningslinjer og det nyeste vidensgrundlag vil blive præsenteret. Der vil være mulighed for at stille spørgsmål.

Webinaret har inviteret lægefaglige eksperter fra hhv Statens Serum Institut og Odense Universitets Hospitals arbejdsmedicinske klinik, Musikersundhedsklinikken til at fremlægge og svare på spørgsmål.

Mere information følger primo august. Hvis du er interesseret, så reservér allerede nu tidspunktet den 20. august ml. kl 15-17.

Venlige sommerhilsener fra

DMK, AKKS, Amatørmusik Danmark, Kor 72 og FUK

Logoer fælles

Praktiske oplysninger

 Tid
Torsdag d. 20. august kl. 15-17

Yderligere information følger primo august