Sangen genforener 2020 - flyttet til 2021

Arrangementet flyttes til 2021 pga. coronavirus. Den nye dato bliver sandsynligvis 30. maj 2021. Oplysninger følger.

Godt nyt til korsangere i hele Danmark. Vi fejrer genforeningsjubilæet.

Syng med i det kæmpe store fælles-kor med korsangere fra hele landet under ledelse af dirigenten Carsten Seyer Hansen
Koret (som herefter benævnes Genforeningskoret) skal synge en suite af danske sange, der har relevans i forhold til genforeningen, og vil blive akkompagneret af SMUK (Slesvigske Musikkorps). I suiten vil bla. følgende satser indgå: Den danske sang, Jeg ved en lærkerede, Jeg bærer med smil, Kongernes konge, Velkommen i den grønne lund, I Danmark er jeg født (justeringer kan forekomme). 

Det bliver en stor fest, og Genforeningskoret vil være en del af et flot program med mange forskellige musikalske indslag. Koncerten starter kl. 12:30 og Genforeningskoret, som du kan blive en del af, afslutter koncerten på festlig vis. Der vil endvidere være indslag fra børnekor fra Kolding, Haderslev Domkirkes Pigekor, Musica Ficta, uddrag fra operaen Grænsemageren af Bo Gunge og masser af fællessang. Det hele bindes sammen af konferencieren Mathias Hammer fra P2.                  

Skamlingsbanken sDeltagelse og forberedelse:
Der bliver etableret flere øvesteder i landet 2. pinsedag, mandag d. 1. juni, kl. 13-18, og der vil endvidere blive lavet øvefiler, så I kan øve jer på jeres stemmer inden øvedagen.

Øvedagen er vigtig, og det er naturligvis nødvendigt, at man kan deltage i både øvedagen og selve koncertdagen, så vi kan få Genforeningskorets program godt på plads og sunget de mange korstemmer sammen på forhånd, da vi på selve koncertdagen har kort tid og skal være udendørs.

Vi vil lave tilmeldinger til øvedagen følgende steder:
Kolding, med Søren Birch
Haderslev, med Henrik Skærbæk Jespersen
Aarhus, med Carsten Seyer-Hansen
Roskilde, med Poul Emborg
(Adresser på øvestederne følger, og det er naturligvis med det forbehold, at der er geografisk spredning af tilmeldte for at alle øvesteder oprettes).

Det vil være muligt at tilmelde hele kor, men man må også gerne deltage som enkelt kormedlem.

Satserne indstuderes hjemmefra og samlet på øvestederne d. 1. juni. Øveforløbet bliver kort og det hele samles på koncertdagen, lørdag d. 6. juni, hvor alle korsangere samles til forprøve med dirigenten Carsten Seyer-Hansen forud for koncerten. Det bliver med forprøve på Skamlingsbanken i det fri!

Deltagelse er under hensyntagen til stemmefordeling/balance og fysiske pladshensyn. Da vi har 800 korpladser, er der gode muligheder - og vi håber, at I vil være med til at sikre stemmebalancen med mange gode herrestemmer.

Det er gratis at deltage. Selvom deltagelse er gratis er jeres tilmelding og medvirken naturligvis lige så forpligtende som ved betalingsstævner.                                                                  

Arrangementet er et samarbejde mellem Kor72, Sangens Hus og Kolding Kommune.

Dirigenten

carsten seyer hansenCarsten Seyer-Hansen er cand. mag. i musikvidenskab og filosofi ved Aarhus Universitet. Han underviser i kor- og ensembleledelse ved Det jyske Musikkonservatorium i Århus og Konservatoriet for musik og formidling i Esbjerg. Siden 2003 har han været kantor i Århus Domkirke. D. 1. august 2020 tiltræder Carsten som ny kapelmester for Københavns Drengekor.

Carsten Seyer-Hansens primære virke er korledelse, og han har selv stiftet flere kor – først Aarhus Universitetskor 1995, siden Vokalgruppen Concert Clemens 1997 og senest i 2003 Skt. Clemens Drengekor. Han dirigerer såvel amatører som professionelle ensembler, ligesom han er instruktør for DRs radiokor og Folkekirkens Ungdomskor. 

Praktiske oplysninger

OBS: Projektet er udsat til 2021. Nye oplysninger om tid og sted følger.

Tid
Mandag d. 1. juni (2. pinsedag) kl. 13-18
Lørdag d. 6. juni kl. 9:30-15:30

Øvesteder 2. pinsedag
Kolding, m. Søren Birch
Haderslev, m. Henrik Skærbæk Jespersen
Aarhus, m. Carsten Seyer-Hansen
Roskilde, m. Poul Emborg
Oplysning om adresser følger

Koncertdag - sted
Skamlingsbanken.
Korprøven starter kl. 9:30 på Folkemødepladsen.
Nærmere anvisninger følger.

Dirigent til koncerten
Carsten Seyer-Hansen

Repertoire
Suite af Danske sange, akkompagneret af SMUK

Pris for deltagelse
Deltagelse er gratis

Tilmeldingsfrist
Forlænget til d. 25. marts

knapenkelt

 

 

knapgruppe

 

 

Arrangementet er et samarbejde mellem Kor72, Sangens Hus og Kolding Kommune

Kor72s stævneaktiviteter er støttet af:
Kunstfonden LOGO small JPG