KULTURMINISTEREN KOM FORBI

Kor72 blev i starten af marts måned kontaktet af Kulturministeriet, om vi ville modtage besøg af kulturminister Mette Bock med delegation som led i en Østjyllands-tur.

Artikel43Vi takkede pænt Ja tak og mandag d. 25.3 havde vi et hyggeligt og godt "kaffemøde" med en kulturminister - og følge - der lyttede og bød ind; en minister, der iøvrigt selv er tidligere korsanger.

Artikel52Vi fik 45 minutter med delegationen og talte amatørkorlivets sag.

Vi fortalte om Kor72 aktiviteter og vi belyste og drøftede endvidere følgende emner:

Netværk og samarbejder

Rekruttering

Foreningsliv og frivillighed

Økonomi

Visioner og udfordringer for fremtiden

Artikel69Delegationen var fra Kulturministeriet og Slots- og Kulturstyrelsen.

Ud over kulturminister Mette Bock var bl.a til stede departementschef Marie Hansen, Kulturministeriet, og Morten Lautrup-Larsen, vicedirektør i Slots- og Kulturstyrelsen.

Kor72 var repræsenteret ved formand Lisbeth Graakjær og næstformand Anders Hamming. Desuden deltog Cæcilie Uhre Karlsson, formand for Syng.

Artikel78TAK for besøget og interessen på amatørkorenes vegne - bevågenhed og dialog på området er værdifuldt udbytte fra mødet.

Artikel113

Praktiske oplysninger

Fotos:
Annika Clemens Jørgensen

Se flere billeder fra besøget i vores Billedgalleri