Big is Beautiful, Tina Dickow med kæmpekor under Jens Johansens ledelse, april 2017. Fotos: Anders Hede

Billedgallerier